top of page

Det är oss du möter på

SKOMAKERIET

Carina Eneroth började som skomakarlärling på Isakssons skomakeri 1984 och kom till

Skomakeri Framåt 1994 och är nu både Beställningsskomakarmästare och Reparationsskomakarmästare

Anna Lindqvist började som skomakarlärling på Skomakeri Framåt 2005 och är nu Reparationsskomakargesäll och Beställningsskomakarlärling samt butiksansvarig

 Medlem av

SVERIGES SKOMAKARMÄSTAR FÖRBUND

Sedan 2003 drivs

Skomakeri Framåt av

Carina Eneroth och

Åsa Rasmussen

 

Vi för vidare den kunskap vi fått av tidigare skomakarmästare, till lärlingar och gesäller, som får sin grundutbildning inom företaget i minst 3 år.

Vår målsättning är att alla lärlingar skall ta sitt gesällbrev när de har avslutat sin utbildning och praktik.

 

Vi tycker det är viktigt att kunna visa våra kunder att vi har lång erfarenhet inom yrket och att alla som arbetar hos oss har en gedigen utbildning. 

Därför pryds butikens väggar av våra yrkesdiplom, Gesäll- och Mästarbreven.

 

Kunglig Hovleverantör

              sedan 1963

Åsa Rasmussen började som skomakarlärling på Skomakeri Framåt 1998 och är nu Reparationsskomakarmästare och Beställningsskomakargesäll

Emelie Stenlund kom till Skomakeri Framåt som gymnasie elev 2010 och fortsatte på skomakeriet som lärling och är nu Reparationsskomakargesäll och Beställningskomakargesäll

bottom of page